EPC

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT (EPC)

Voor het opmaken van het energieprestatiecertificaat komen wij als erkend energiedeskundige type A steeds ter plaatse in het desbetreffende pand. Alle noodzakelijke opmetingen en inspecties worden uitgevoerd alsook de beschikbare documenten worden opgevraagd. Alle gegevens worden correct en conform het inspectieprotocol ingevoerd in de software. Daarna ontvangt u het officiële EPC.

Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van uw eigendom. Bij verkoop wordt dit attest gratis door ons aan u afgeleverd.